Problemas de Matemáticas

aprenent passa a passa

 • 1

  PRIMERES PASSES

 • NEW

  P6-1

  PROBLEMES

 • 44 x 7

  CÀLCUL MENTAL: MULTIPLICACIONS 2

 • 141 x 5

  CÀLCUL MENTAL: MULTIPLICACIONS 3

 • 4197124 + 6578085 + 9170631 + 8248173

  REPÀS DE SUMES

 • 6702290 - 1927480

  REPÀS DE RESTES

 • 25990 x 3

  MULTIPLICACIONS PER 1 XIFRA

 • 17785 x 64

  MULTIPLICACIONS PER 2 XIFRES

 • 79683 x 708

  MULTIPLICACIONS PER 3 XIFRES

 • 40357 / 8

  DIVISIONS ENTRE 1 XIFRA

 • 52465 / 73

  DIVISIONS ENTRE 2 XIFRES

 • 25/12 + 4/15

  SUMES 2 FRACCIONS

 • 13/8 + 5/7 + 1/9

  SUMES 3 FRACCIONS

 • 17/4 - 1/9

  SUMES I RESTES 2 FRACCIONS